Troko Elektroguri me akumulator DGA900PT2

  • Motor me fuqi të lartë për punet me te veshtira
  • Tregues I gjendjes se baterise
  • Funksion Antiristart per mbrojtje nga ndezja e pa kontrolluar