Troko Elektroguri GA4530

Dizajni kompakt dhe i lehtë per manovrim te shkëlqyer të makinës
Shasia e vogël e ingranazhit për menaxhim dhe manovrueshmëri të lehtë
Leva e ndërrimit e përshtatshme për operim të lehtë me një dorë
Kendi I kapeses anesore ergonomike ne 20 shkalle
Motor i qëndrueshëm me rezistencë të lart ndaj nxehtësisë
Ingranazhe te forte per jetegjatesi te madhe
Mbrojtje dyfishe nga pluhuri , Dy unaza labirinth mbyllin kushineten sferike duke mbrojtur motorin dhe ingranazhet