Sperkatës SG51

12,0 l, 4,8 kg
c. Spërkatës
shpine për përdorim të
rastësishëm dhe profesional.
Më shumë rehati për përdoruesin falë levës të pompës
të montuar në anën e djathtë
ose të majtë dhe valvul
mbylljeje ergonomike.
Ndërtim i fortë me jetë të
gjatë shërbimi, edhe me
përdorim profesional.

Kategoria: , Tag: