Sëpatë për çarje

Rezultate optimale në prerje
me përpjekje minimale falë
kokës në formë pyke.
75 cm, 1.800 g.
Me dorezë frashëri. Shumë
e përshtatshme për çarje të
lehta dhe të mesme.
Nr. i porosisë 0000 881 2008

Kategoria: , Tag: