Nivel Sola MARK-IT

Materiali Alumini
Toleranca matëse, pozicioni standard 0,75 mm/m (0,043°)
Gjatësia e modelit
Mark-I 80 cm

Categories: ,