Matrapiku shpues elektronik HR5202C

  • 2 Funksione operuese – vetëm rrotullim, trapan me rrotullim
  • Kontroll pasiv I vibrimit
  • Doreze kunder rreshqitjes, ergonomike, dhe komode
  • Llampe LED ndizet para se motori te filloje punen per precizion maksimal
  • Dy çelësa për ndezje/fikje që mund të ndërrohen në modalitetin çekiç