Krasites ligustrash me akumulator DUH523RF

  • Fleta prerese e lare me argjend per pune me kohe te zgjatur
  • Thika e zëvendsueshme nga shfrytëzuesi, thika mund të largohet pa çmontuar shasinë ose këllëfin
  • Qark mbrojtës i akumulatorit nga mbingarkesa, nga temperatura