Korrese Elektrike Stihl FSE 81

230 V, 1.000 W, 4,7 kg*.
Ideale për kositje në sipërfaqe
të vogla me rritje të pakontrolluar. Dorezë e gomuar
me 2 komponentë, dorezë
në formë laku, mbrojtje elektronike nga mbingarkesa,
disk mbështetës, fija kositëse
rregullohet automatikisht kur
përplas kokën kositëse në tokë.

Kategoria: , Tag: