Gërshërë krasitjeje me një anë të rrafshët

80 cm, Ø deri në
4 cm,
1.245 g. Për të prerë dru të
fortë ose të tharë. Tehe të
veshura që nuk ngjisin, anë
e rrafshët e rregullueshme
dhe e zëvendësueshme,
metodë tërheqjeje dhe
prerjeje për një ndarje të
lehtë dhe precize, doreza
alumini me dorezë ergonomike për t’i mbajtur fort.
Nr. i porosisë 0000 881 3653

Categories: , Tag: