Freza e drejte GD0601

Llakim zig zag mbi motor per ndalimin e hyrjes se pluhurit (Anti Dust motor)
Vrima ventiluese qe nuk fryjne nga operatori
Buloni ne forme te rrumbullaket redukton demtimin e materialit qe punohet
Mbulesa e gomëzuar me sipërfaqe jo-rrëshqitëse për kapje të fuqishme
Shasi e vogël shkarkuese për menaxhim të lehtë